Výstupy


S H R N U T Í

Manažerské shrnutí

Publikace "Vliv meteorologických podmínek
na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti
Slezska a Moravy"

Atlas ostravského ovzduší


Elektonická informační tabule VŠB TUO:


Z Á V Ě R E Č N Á     K O N F E R E N C E

Pozvání na konferenci

Program konference

 
     
     
ČHMÚ IMGW IPIŚ PAN

Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní vztahy, transhraniční přenos

Modelowanie rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń – model CALPUFF

Analiza wyników pomiarów zanieczyszczeńpowietrza, prowadzonych w latach 2011 -2012 w Raciborzu

     
GIG IMGW

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko - Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu - projekt AIR SILESIA

System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw

Prognoza jakości powietrza na obszarze pogranicza polsko-czeskiego dla rejonu Śląska i Moraw

     
VŠB-TÚ    

VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ

   

Z Á V Ě R E Č N É     Z P R Á V Y     J E D N O T L I V Ý C H     D Ú


Úkol č. 1
Identifikace problémů kvality ovzduší ve sledované oblasti

Úkol č. 2
Příprava prostorových digitalnych dat

Úkol č. 3
Inventarizace a charakteristika zdroju znečištění

Úkol č. 4
Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Závěrečná zpráva úkolu 4
Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Úkol č. 5
Vypracování modelu šíření znečištění ADMoSS

Příloha k úkolu 5
Modelování modelem CALPUFF

Úkol č. 6
Realizace společných měření

Úkol č. 7
Prognózování koncentrací znečištění ovzduší

Příloha k závěrečné zprávě úkolu 7
Prognózování koncentrací znečištění v jednotlivých pásmech

Závěrečná zpráva úkolu 8
Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek

Úkol č. 8
Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek

Úkol č. 8
Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Úkol č. 9
Vypracování systému předávání informací o stavu znečištění ovzduší

 ČHMÚ
Příloha 2 k úkolu 6:
       

Letová měření kvality ovzduší

Výsledky  měření znečištění ovzduší

Výsledky měření teploty
a vlhkosti vzduchu

   

 
 

Příloha 1
k úkolu 6:
       

Havirov

Bolatice

Cesky Tesin

Opava

Krnov

Silherovice

Trinec

Bohumín

Mosty u Jablunkova

Karvina domov

Karviná

Kaczyce

Ostrava Muglinov

Zebrzydowice

Cieszyn

Ustroń

Żory

Katowice-Muchowiec

Katowice - GIG

Goczałkowice

Orzesze

Zopowy

Dzierżysław

Bieńkowice

"Black Carbon"

 

GIG
Příloha 3 k úkolu 6:
       

Příloha 3 k úkolu 6

       
         

 

IPIŚ PAN
Příloha 4 k úkolu 6:
       

Příloha 4 k úkolu 6

       

 

Z D R O J O V Á     D A T A     A     V Ý S L E D K Y     M O D E L O V Á N Í     Z N E Č I Š T Ě N Í     O V Z D U Š Í

 

VŠB-TÚ

VŠB-TÚ
VŠB-TÚ
VŠB-TÚ
 ČHMÚ

Mapowe přílohy

VŠB-TU ruzice

VŠB-TU teren

VŠB-TU zdroje

Zdrojová data z měření

         

 

Závěry oponentního řízení na MŽP ČR

Vytisknout článek

Partneři projektu:

Partneři prostoru