2010
2013

System informacji o jakości powietrza na obszarze pogranicza
Polsko-Czeskiego w regionie Śląska i Moraw
Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého
pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu

 

Vytisknout článek

Partneři projektu:

Partneři prostoru