Oblast činnosti

Obszar współpracy w ramach INTERREG POLSKA-CZECHY obejmuje 4 polskie podregiony graniczne odpowiadające NUTS III, czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski i 5 czeskich regionów (krajów) granicznych NUTS III – Liberec, Hradec Kralove, Pardubice, Ołomuniec, Morawsko-Śląski.

 

Vytisknout článek

Partneři projektu:

Partneři prostoru