Rezultaty


P O D S U M O W A N I E

Streszczenie menedżerskie

Publikacja "Wpływ warunków meteorologicznych
na jakość powietrza o obszarze przygranicznym Śląska i Moraw"

Atlas ostravského ovzduší


Elektroniczna tablica informatyczna VŠB TUO:


K O N F E R E N C J A     Z A M Y K A J Ą C A

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

 
     
     
ČHMÚ IMGW IPIŚ PAN

Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní vztahy, transhraniční přenos

Modelowanie rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń – model CALPUFF

Analiza wyników pomiarów zanieczyszczeńpowietrza, prowadzonych w latach 2011 -2012 w Raciborzu

     
GIG IMGW

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko - Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu - projekt AIR SILESIA

System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw

Prognoza jakości powietrza na obszarze pogranicza polsko-czeskiego dla rejonu Śląska i Moraw

     
VŠB-TÚ    

VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ

   

R A P O R T Y     Z     P O S Z C Z E G Ó L N Y C H     Z A D A Ń

Zadanie nr 1
Identyfikacja problemów jakości powietrza w badanym obszarze

Zadanie nr 2
Příprava prostorových digitalnych dat

Zadanie nr 3
Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł zanieczyszczeń

Zadanie nr 4
Przygotowanie danych meteorologicznych dla badanego obszaru

Raport z realizacji zadania 4
Przygotowanie danych meteorologicznych dla badanego obszaru

Zadanie nr 5
Opracowanie modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń ADMoSS

Zalącznik do zadania nr 5
Modelowanie modelem CALPUFF

Zadanie nr 6
Realizacja wspólnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza

Zadanie nr 7
Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza

Załącznik do zadania nr 7
Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza

Raport z realizacji zadania 8
Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek

Zadanie nr 8
Ocena transgranicznego transportu przepływu zanieczyszczonych substancji

Zadanie nr 8
Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Zadanie nr 9
Wdrożenie systemu przekazu informacji o zanieczyszczeniu powietrza

 ČHMÚ
Załącznik nr 2 do zadania 6:
       

Letová měření kvality ovzduší

Výsledky  měření znečištění ovzduší

Výsledky měření teploty
a vlhkosti vzduchu

   

 
 

Załącznik nr 2 do zadania
6:
       

Havirov

Bolatice

Cesky Tesin

Opava

Krnov

Silherovice

Trinec

Bohumín

Mosty u Jablunkova

Karvina domov

Karviná

Kaczyce

Ostrava Muglinov

Zebrzydowice

Cieszyn

Ustroń

Żory

Katowice-Muchowiec

Katowice - GIG

Goczałkowice

Orzesze

Zopowy

Dzierżysław

Bieńkowice

"Black Carbon"

 

GIG
Załącznik nr 3 do zadania 6:
       

Příloha 3 k úkolu 6

       
         

 

IPIŚ PAN
Załącznik nr 4 do zadania 6:
       

Příloha 4 k úkolu 6

       

 

D A N E     Ź R Ó D Ł O W E     I     W Y N I K I     M O D E L O W A N I A

 

VŠB-TÚ

VŠB-TÚ
VŠB-TÚ
VŠB-TÚ
 ČHMÚ

Mapowe přílohy

VŠB-TU ruzice

VŠB-TU teren

VŠB-TU zdroje

Zdrojová data z měření

         

 

Recenzja Ministerstwa Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej dotycząca realizacji projektu Air-Silesia

Wersja do druku

Partnerzy projektu:

Strefa dla Partnerów